Spring til indhold

Plads til konferencer?

Jeg sidder her som manager for et lille projekt. Det handler om udvikling af små og mellemstore virksomheder inden for nanoteknologi. Det er et nyt emne – for mig altså. Jeg har ikke så meget erfaring med projekter, der handler om udvikling af nye virksomheder. Jeg har fundet nogle partnere i udlandet, som har stor erfaring, og de har indvilget i at hjælpe mig med at videregive deres erfaringer til vores kunde. Vores kunde er en ny institution, som kommunen finansierer 100%. Det er håbet, at den institution skal udvikle sig til at blive et center for vidensoverførsel inden for virksomhedsudvikling.

Ambitiøst

Ja, det er i virkeligheden et ambitiøst projekt. Og på mange måder, så udfolder projektet sig på to niveauer:

1: Videns- og erfaringsudveksling – eller – vidensoverførsel.

2: Udvikling af nye virksomheder.

Jeg har arbejdet længe på at sætte en handlingsplan for projektet op. I første fase vil det handle om, at vi skal ruste institutionen til at kunne håndtere udfordringen, det er, set ud fra den realitet, som den skal arbejde i. I næste fase vil det så dreje sig om, at vi skal lave et forsøgsprojekt, hvor vi finansierer etableringen af nogle nye, små virksomheder. Det vil med andre ord sige, at vi skal finde en masse penge, som vi kan give til nystartede virksomheder og, så hjælpe dem godt på vej.

Nødvendig viden

Det betyder med andre ord, at jeg skal i første omgang sørge for, at institutionens medarbejdere får den nødvendige viden. Dernæst skal de kunne arbejde med lokale virksomheder. Så skal de ind i en ny fase, hvor de lærer at håndtere offentlige ressourcer (penge) på en transparent og forsvarlig måde, så der ikke sker udsivning af ressourcerne. Når det er på plads, kan vi tage fat på det sjove. Så lige nu skal jeg i gang med at finde mødelokaler i København, hvor jeg og projektets partnere kan mødes og få lavet den serie af videns- og erfaringsudveksling, der skal til.

Konferencelokaler i København

Mødelokalerne – eller evt. konferencelokaler – skal ligge i København, fordi det vil være det nemmeste for alle partnere i projektet at komme dertil. Vi har partnere fra Holland, Frankrig og Tyskland, som skal rejse hertil. De skal ikke bruge deres kostbare tid på at rejse helt til Fyn. Og vi kan hurtigt køre til København fra Fyn. Det er også lidt nemmere at finde steder, hvor vores gæster fra udlandet kan overnatte i København. Derfor skal det være København. Det er ikke helt nemt at finde gode lokaler, men jeg har fået et par tips af en erfaren kollega. Hun har henvist mig til et center, hvor de har alle mulige faciliteter, og hvis der lige pludselig opstår et behov for noget særligt, så vil personalet der altid være parate til at finde en løsning.

Jeg har skrevet til kursuscenteret og venter lige nu på svar fra dem. Jeg regner ikke med, at vi får brug for lokaler, hvor der er plads til mere end højst 5 personer ad gangen. Jeg har fået det arrangeret sådan, at seminarerne gentager sig over flere dage sådan, så alle, der deltager, får mulighed for at følge et.