Spring til indhold

Teamsamarbejde og øvelser

people sitting at the table looking to another person standing in front of them

Vi skal være effektive på jobbet. Det ved alle almindelige mennesker. Men vi skal også kunne indgå i forskellige sammenhænge med vores kollegaer og medarbejdere. Og her er evnen til at kunne indgå i et team samarbejde – se her muligvis den største kvalifikation, vi skal besidde. Og den evne er altså ikke noget, der står noget som helst om på et fint eksamenspapir fra et godt uddannelsessted. Team samarbejde er alfa og omega. Og vi indgår måske dagligt i flere forskellige teams. I den ene situation er du måske involveret i specifikt projektarbejde, hvor I leder efter løsninger på adskillige problemer.

Situationer

I en anden situation er du måske involveret i et team, der beskæftiger sig med den interne administration i virksomheden. Det er to vidt forskellige arbejdsopgaver, og det er to helt forskellige teams. I den ene situation går team samarbejdet ud på at I accepterer, at I har forskellige løsningsforslag, men må vælge imellem dem. I den anden situation kan det være, at teamet skal tage en alvorlig beslutning, der vil få følger for virksomheden – eller nogle af medarbejderne. I begge tilfælde skal du påtage dig nogle forskellige roller. I den ene situation skal du måske være ham, der giver efter for alle de gode argumenter, som resten af teamet fremfører. I den anden, kan det tænkes, at du er ham, der skal slå i bordet og få trumfet din løsning igennem. Det er dog vigtigt, at du forstår, at i begge situationer, så handler det om, at I skal finde den bedste løsning. Enten på opgaven eller det konkrete problem, som administrationen har identificeret.

Samarbejdsøvelser

Men har du evnen til at kunne indgå i forskellige team samarbejder, så har du sikkert også en ret høj grad af trivsel på din arbejdsplads. Netop fordi du går ind til de forskellige opgaver med en idé om, at det skal fungere. Her er masser af gode team samarbejdsøvelser helt gratis.

Trivsel på arbejdspladsen er vigtig. Det er derfor også vigtigt for dig, at du kan indgå i forskellige team samarbejder, så du får større variation i dine arbejdsopgaver. Men sådan er det ikke alle mennesker, der har det. Der er mennesker, som foretrækker kun at udføre en enkelt og måske meget specialiseret opgave. Det betyder ikke, at de ikke er gode kollegaer i et team. Teamets medlemmer skal bare være klar over, at der er forskellige roller, som de kan og vil påtage sig. Et godt team samarbejde involverer derfor også at teamets medlemmer tillader forskelligheder og forskellige måder at opfatte arbejde på.

Lære personer at kende

Det kan være svært at skulle indgå i et nyt team samarbejde – især hvis det involverer nye mennesker, som I ikke kender. Fx en nyansat medarbejder. Hvordan reagerer han eller hun på den måde, som du kommunikerer på? Hvordan opfatter han eller hun sig selv som en del af teamet? Og kan han eller hun holde sig inden for de rammer, som er blevet sat, så team samarbejdet kan fungere gnidningsløst? Det er jo det, som team samarbejde handler om: At I kan arbejde sammen uden problemer, så I bliver effektive og finder de rigtige løsninger på opgaverne.